TERMENI ŞI CONDIŢII
DE UTILIZARE A FORUMULUI S.C. F.C. UNIVERSITATEA CLUJ S.A.

Preambul

Opiniile, sondajele şi documentele ataşate publicate în acest forum nu reprezintă poziţia oficială a S.C. F.C. UNIVERSITATEA CLUJ S.A., ci a utilizatorilor care le publică. S.C. F.C. UNIVERSITATEA CLUJ S.A. nu raspunde legal pentru continutul mesajelor postate de utilizatori.

Acceptarea condiţiilor

Folosirea acestui forum, aparţinând S.C. F.C. UNIVERSITATEA CLUJ S.A. presupune acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor expuse mai jos. Termenii şi condiţiile pot fi schimbate în orice moment de către S.C. F.C. UNIVERSITATEA CLUJ S.A., denumita în continuare "FCU", fără notificarea prealabilă a persoanelor care le utilizează, denumite în continuare "Utilizatori". Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment. În cazul în care nu sunt de acord cu condiţiile impuse, Utilizatorii trebuie să înceteze accesarea forumului.


REGULI GENERALE

FCU declară următoarele:

  • va depune toate diligenţele rezonabile pentru realizarea scopului forumului, dar nu îşi asuma nici o responsabilitate în privinţa conţinutului mesajelor/informaţiilor transmise de Utilizatori;
  • va depune toate eforturile (tehnic sau de altă natură) pentru funcţionarea în bune condiţii a forumului; cu toate acestea, vor putea exista întreruperi în funcţionare, sau imposibilităţi de accesare de către Utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp, din orice motive;
  • este interzisă prin intermediul forumului încălcarea dreptului de autor aparţinând terţilor;
  • mesajele/informaţiile transmise de Utilizatori pot fi transferate în orice mod în alte forumuri/discuţii prin hotărârea FCU, dacă acesta apreciază că se potrivesc mai bine temei de destinaţie;
  • pe măsura apariţiei unor situaţii noi de orice natura ce impun acest lucru, FCU poate modifica condiţiile şi termenii de utilizare.

Obligaţiile utilizatorului

Utilizatorul are obligaţia de a furniza informaţii reale şi corecte despre persoana sa atunci când aceste informaţii i se cer pentru crearea unui cont pe forum. În cazul în care FCU are motive să suspecteze că aceste informaţii nu sunt reale, îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul Utilizatorului respectiv la oricare dintre serviciile pe care le oferă.


Utilizatorului îi este interzis să transmită/publice prin intermediul site-ului universitateacluj.ro mesaje sau informaţii al căror conţinut:

  • este obscen, grosolan, aduce atingere sau este în masură să aducă atingere anumitor persoane, interese sau relaţii sociale, dar nu numai;
  • conţine oferte comerciale;
  • nu corespund (din punctul de vedere al FCU) scopului forumului. 

Utilizatorului îi este interzis să creeze şi/sau să folosească mai multe conturi ("clone").

În cazurile în care FCU apreciază că un Utilizator nu respectă condiţiile şi termenii de utilizare sau a adus ori poate aduce atingere în orice mod scopului forumului, FCU poate restricţiona accesul Utilizatorului la forum.

Restricţionarea poate însemna: ştergerea mesajelor al căror conţinut nu respectă termenii şi condiţiile forumului; suspendarea temporară sau permanentă a contului şi a tuturor informaţiilor pe care le conţine; Restricţionarea accesului Utilizatorului poate să fie sau nu precedată de avertismente, în funcţie de aprecierea exclusivă a FCU.

De asemenea, Utilizatorul îşi asumă întreaga răspundere de orice natură pentru informaţiile pe care le transmite sau le publică pe Internet folosind forumul universitateacluj.ro. FCU nu are nici o responsabilitate juridică faţă de informaţiile publicate sau transmise pe Internet de Utilizatorii acestui site.
 
Datele utilizatorului de pe forum şi aspecte legate de securitatea acestor date

Dupa completarea formularului de înregistrare pentru oricare dintre serviciile sale, Utilizatorul va primi un cont şi o parolă pentru utilizarea serviciilor. Utilizatorul este în întregime responsabil pentru păstrarea confidenţialităţii asupra numelui de cont/adresei de e-mail şi a parolei asociate. De asemenea, Utilizatorul este în întregime responsabil de toate activităţile şi informaţiile care sunt transmise din contul care i-a fost alocat. FCU nu îşi asumă nici o responsabilitate faţă de eventualele consecinţe apărute în cazul accesării neautorizate a contului/adresei de e-mail de către persoane terţe, din orice motive.

Politica de confidentialitate

FCU isi rezerva dreptul de a folosi datele colectate de la utilizatorii sai pentru imbunatatirea serviciilor proprii. FCU nu va face publice catre terti adresele de e-mail sau datele personale ale utilizatorilor, cu exceptia cazului in care acest lucru este solicitat in baza legilor Statului Roman. FCU isi rezerva dreptul de a publica aceste date sub forma statistica.

Limitări de ordin tehnic ale serviciilor

FCU nu îşi asumă nici o responsabilitate în cazul în care serviciile sale nu pot fi accesate de către Utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.


Răspunderea utilizatorilor

Întreaga răspundere de orice natură pentru informaţiile care sunt publicate/transmise pe Internet de către Utilizator în contul sau de pe acest forum, precum şi pentru consecinţele care pot apărea în urma acestor activităţi, aparţine în exclusivitate Utilizatorilor.

Incheierea acordului

FCU  îşi rezerva dreptul de a modifica în orice moment conţinutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a Utilizatorului. De asemenea FCU  îşi rezervă dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale către orice Utilizator, în cazul în care acesta a încălcat una dintre condiţiile menţionate mai sus. În cazuri excepţionale, FCU îşi rezerva dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale în orice moment.